21 września 2018. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

MAPA SERWISU

WITAMY SERDECZNIE*

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

O SZKOLE

DYREKCJA

PRACOWNICY SZKOŁY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

STATUT

    • SPIS TREŚCI

    • POSTANOWIENIA WSTĘPNE

    • CELE I ZADANIA SZKOŁY

    • ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

    • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

    • NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

    • ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

    • UCZNIOWIE SZKOŁY

    • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

    • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

    • I. Podstawa prawna

    • II. Wprowadzenie

    • III. Postanowienia ogólne

    • IV. Model absolwenta szkoły

    • OBSZARY ZADAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

    • POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

    • ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOŁY

    • POWINNOŚCI WYCHOWAWCY

    • PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA, I i II ETAPU KSZTAŁCENIA

    • ZASADY WSPÓŁPRACY

    • ZADANIA RODZICÓW

    • FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

    • HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH

    • HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

    • WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

    • SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU

    • DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGIOM

    • METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO

    • MONITORING I EWALUACJA

    • TRADYCJE I OBYCZAJE PSP NR 2 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOGIELNICY

CEREMONIAŁ

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAMY NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

    • język polski

    • matematyka

    • język angielski

        • klasy I - III

        • klasy IV - VI

    • historia

    • przyroda

        • I. CEL OCENY, OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE, III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

        •  ZASADY POPRAWIANIA OCEN, USTALENIA KOŃCOWE, VI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DO WGLĄDU PRAC PISEMNYCH

        • NORMY WYMAGAŃ NA OCENY SZKOLNE

            • KLASA CZWARTA

            • KLASA PIĄTA

            • KLASA SZÓSTA

    • technika

    • plastyka

    • muzyka

    • informatyka

    • religia

    • wychowanie fizyczne

    • nauczanie zintegrowane

    • przedszkole

LISTA PODRĘCZNIKÓW

    • Klasa 0

    • Klasa III

    • Klasa V

    • Klasa VI

PODSTAWA PROGRAMOWA

RADA RODZICÓW

PRZEDSZKOLE

KOMPLEKS SPORTOWY

GALERIA*

PEDAGOG SZKOLNY

    • DRUKI DLA RODZICÓW

LOGOPEDA

    • PORADY DLA RODZICÓW

ŚWIETLICA SZKOLNA

STOŁÓWKA

    • JADŁOSPIS SZKOŁA

    • JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE

NASZE PRACE

KALENDARZ

ARCHIWUM

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA