21 września 2018. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
° I. Podstawa prawna
° II. Wprowadzenie
° III. Postanowienia ogólne
° IV. Model absolwenta szkoły
° OBSZARY ZADAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
° ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCY
° PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA, I i II ETAPU KSZTAŁCENIA
° ZASADY WSPÓŁPRACY
° ZADANIA RODZICÓW
° FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
° HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
° HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
° WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
° SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU
° DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGIOM
° METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
° MONITORING I EWALUACJA
° TRADYCJE I OBYCZAJE PSP NR 2 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOGIELNICY
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

II. Wprowadzenie

II. WPROWADZENIE

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

 

WYCHOWANIE jest procesem polegającym na  wspomaganiu dziecka w rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości zarówno fizycznej, psychicznej, jak również społecznej i duchowej.

 

PROFILAKTYKA to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc
i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy na temat zagrożeń i umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego ma na celu doprowadzenie do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwienie mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.

Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne, mające przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów.

Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działających na rzecz dziecka: poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny, Kościół.

Program został dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów oraz  potrzeb środowiska lokalnego. Niezwykle istotne jest ujednolicenie działań profilaktycznych
i wychowawczych, przy  zaangażowaniu rodziców  w zakresie podejmowanych działań.

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA