21 września 2018. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
° I. Podstawa prawna
° II. Wprowadzenie
° III. Postanowienia ogólne
° IV. Model absolwenta szkoły
° OBSZARY ZADAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
° ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCY
° PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA, I i II ETAPU KSZTAŁCENIA
° ZASADY WSPÓŁPRACY
° ZADANIA RODZICÓW
° FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
° HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
° HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
° WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
° SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU
° DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGIOM
° METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
° MONITORING I EWALUACJA
° TRADYCJE I OBYCZAJE PSP NR 2 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOGIELNICY
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

III. Postanowienia ogólne

III.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Punktem wyjściowym procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów jest opis pożądanej postawy ucznia czyli zestaw cech osobowych, jakie edukacja szkolna powinna u niego wykształcić i rozwiązać.

2. Opis oczekiwanych cech absolwenta PSP nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego to pewien ideał do którego prowadzić powinna działalność pedagogiczna szkoły. Tę ostatnią traktować należy jako całość obejmującą zarówno proces dydaktyczny organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrekcję szkoły, jak również całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

3. Nasza szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo – wspierającą.

4. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą. Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, humanistyczny i indywidualny.
5. Charakter integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową
i społeczną.

6. Charakter humanistyczny – stawia w centrum osobę ucznia.

7. Charakter indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA