21 września 2018. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
° I. Podstawa prawna
° II. Wprowadzenie
° III. Postanowienia ogólne
° IV. Model absolwenta szkoły
° OBSZARY ZADAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
° ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOŁY
° POWINNOŚCI WYCHOWAWCY
° PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DLA PRZEDSZKOLA, I i II ETAPU KSZTAŁCENIA
° ZASADY WSPÓŁPRACY
° ZADANIA RODZICÓW
° FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
° HARMONOGRAM STAŁYCH UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
° HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I WYCIECZEK W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
° WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
° SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU
° DZIAŁANIA SZKOŁY SŁUŻĄCE PRZECIWDZIAŁANIU SIĘ ZŁU, ZAGROŻENIOM I PATOLOGIOM
° METODY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
° MONITORING I EWALUACJA
° TRADYCJE I OBYCZAJE PSP NR 2 IM. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MOGIELNICY
Szkoła Podstawowa
w Mogielnicy
tel. +48 48 663-50-15
pspmogielnica@wp.pl
  

IV. Model absolwenta szkoły

IV.  MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 

  Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie profilaktyczno - wychowawczym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Pragniemy aby Absolwent  naszej szkoły był:

- dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;

- człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, a także szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;

- człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania;

- człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
- człowiekiem przygotowany do obcowania z „sprawnymi inaczej”, samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umieli oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media;
-  człowiekiem wrażliwym na otaczającą ich przyrodę i piękno natury oraz postrzegali świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii;
- człowiekiem odpowiedzialnie funkcjonującym w demokratycznym społeczeństwie
i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji oraz wolności. 

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA